Nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany pieców węglowych na rok 2020 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że w dniu 26.03.2020 r. rusza nabór wniosków na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych na rok 2020 w ramach Programu ograniczania niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice (PONE).

Jednocześnie informujemy, iż w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem koronawirusa SARS-Cov-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19, termin ten może ulec zmianie.

Dotację celową może uzyskać osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego zlokalizowanych na terenie Gminy Gierałtowice .

W przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego do wniosku należy załączyć oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania i zawierania umów, udzielonego przez wszystkich pozostałych współwłaścicieli budynku.

W przypadku, gdy w budynku jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, należy dołączyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej

Wnioski będzie można składać wyłącznie w terminie od 26.03.2020 r. do 09.04.2020 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Ks. Roboty 48, w godzinach pracy Urzędu, tj. czwartek od 7:00-17:00, piątek od 7:00-15:00.

Przed złożeniem wniosku prosimy Państwa o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych
w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice.

W 2020 r. Gmina planuje dofinansować 100 inwestycji. Zgodnie z przyjętym Regulaminem o kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie kolejność ich zgłoszenia.

Mieszkaniec ma możliwość uzyskania dofinansowania w formie dotacji celowej stanowiącej do 60 % kosztów kwalifikowanych wymiany źródła ciepła, lecz nie więcej niż:

  1. 5.000,00 zł do zakupu i montażu kotła automatycznego na biomasę klasy min. 5 wg normy PN-EN 3035:2012,
  2. 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła gazowego kondensacyjnego,
  3. 6.000,00 zł do zakupu i montażu ogrzewania elektrycznego,
  4. 6.000,00 zł do zakupu i montażu kotła olejowego,
  5. 7.000,00 zł do zakupu i montażu pompy ciepła.

Kwota przewyższająca wysokość dotacji celowej jest kosztem mieszkańca.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392 lub 32 30-11-391.

Regulamin wymiany źródeł ciepła lub montażu urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w budynkach jednorodzinnych lub lokalach mieszkalnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice

Załącznik nr 1 Wniosek o udział w Programie ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice;

Załącznik nr 2 Pełnomocnictwo

Załącznik nr 3 Oświadczenie właścicieli budynków/lokali, w których jest zarejestrowana działalność gospodarcza

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera