Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Konsultacje Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego

Na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego cpk.pl  ukazała się informacji o pracach nad tworzeniem Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, dokumentu mającego na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W dokumencie tym znalazły się rozwiązania przewidujące przebieg nowego korytarza kolejowego linii nr 170, wariant pomarańczowy, na odcinku  pomiędzy linią kolejową nr 893 (Zabrze) i 140 (Orzesze/Łaziska Górne). Na terenie Gminy Gierałtowice linia ma przechodzić przez ul. Zabrską w Paniówkach  w kierunku Borowej Wsi, następnie wzdłuż potoku Promna po granicy z Mikołowem.

Alternatywnie przewiduje się przebieg linii 170 po istniejącej trasie kolejowej Zabrze-Przyszowice-Gierałtowice-Ornontowice.

Zachęcamy do zgłaszania uwag i wniosków do projektu dokumentu, bezpośrednio na stronie internetowej Centralnego Portu Komunikacyjnego. Formularz on-line otwiera się po wybraniu części dokumentu, do której odnosi się uwaga.

Należy wybrać  „Zgłoś uwagę do załącznika Nr 1 Atlasy map przebiegów korytarzy kolejowych” https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/formularz-kolej - w polach wpisać odpowiednio: ciąg nr 7, linia kolejowa nr 170, arkusz 1 z 2.

Termin zgłaszania uwag – do 10 marca 2020 r. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera