Usługa dodatkowa w zakresie udostępniania worków typu "big-bag" na odpady budowlane i rozbiórkowe

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 14 stycznia 2020 r. zmienia się cena za świadczenie dodatkowej usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczonej przez Gminę, polegającej na udostępnieniu worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytworzone poza terenami budów, na nieruchomościach zamieszkałych, z remontów prowadzonych we własnym zakresie.

Wysokość ceny za udostępnienie 1 worka typu „big-bag” o pojemności 1 m3 wynosi 194,40 zł.

Przypominamy, iż aby skorzystać z powyższej usługi należy:

1. wypełnić zgłoszenie zapotrzebowania na skorzystanie z dodatkowej usługi,

2. uiścić opłatę w O.K. Banku Spółdzielczym, świadczącym obsługę kasową Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Gierałtowice.

Rachunek bankowy do wpłat opłaty: 74 8454 0001 2073 1000 1401 0047

(tytuł przelewu: odbiór odpadów budowlanych; adres nieruchomości)

3. zgłoszenie, wraz z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty, złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Gierałtowice lub przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną.

Worki typu „big-bag” dostępne są w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera