Oblodzenie/ 1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 2

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Oblodzenie/ 1

Obszar wojewodztwo śląskie powiat gliwicki

Ważność od godz. 23:00 dnia 04.01.2020 do godz. 09:00 dnia 05.01.2020

Przebieg Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni drog i chodnikow po opadach deszczu, deszczu

ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -1・・C, temperatura minimalna

gruntu około -3・・C.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Łukasz Kiełt

Godzina i data wydania godz. 20:33 dnia 04.01.2020

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 śląskie/gliwicki od 23:00/04.01 do 09:00/05.01.2020

temp. min. około -1 st., przy gruncie do -3 st., ślisko.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
OD: Urząd Gminy Gierałtowice - Informacje o Zagrożeniach

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera