Silny wiatr/ 1

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar wojewodztwo śląskie powiat gliwicki

Ważność od godz. 18:00 dnia 04.01.2020 do godz. 24:00 dnia 04.01.2020

Przebieg Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do

75 km/h z połnocnego-zachodu.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Piotr Wałach

Godzina i data wydania godz. 10:24 dnia 04.01.2020

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 śląskie/gliwicki od 18:00/04.01 do 24:00/04.01.2020

porywy do 75 km/h, NW.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera