Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku.

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Gierałtowice zaprasza do zgłaszania kandydatów do nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym w 2019 roku.


Wniosek o przyznanie nagrody/wyróżnienia składać mogą sami zainteresowani (w przypadku osoby niepełnoletniej rodzice lub opiekunowie prawni), związki i kluby sportowe,  dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz inne osoby zgodnie z regulaminem,   w terminie do 31 stycznia 2020 r.,  w biurze podawczym Urzędu Gminy Gierałtowice.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie osiągniętego wyniku sportowego oraz rangi zawodów, poświadczone przez właściwy związek sportowy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zgodę na publikację wizerunku.

 

Wniosek składa się na druku ustalonym zarządzeniem nr 0050.289.19 Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 31.12.2019r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym.

                                              

 

W załączeniu:

  • wzór wniosku o przyznanie nagrody/wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym,
    DOCwniosek.doc (70,50KB)
  • regulamin przyznawania nagród i wyróżnień Gminy Gierałtowice dla osób fizycznych (zawodników) za osiągnięte wyniki sportowe.
    DOCregulamin.doc (41,50KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera