Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022”

Szanowni Rodzice,

W związku z realizacją przez gminę programu zdrowotnego
„Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkoły podstawowej w Gminie Gierałtowice na lata 2018-2022” przekazujemy informacje dotyczące programu.

 • W roku szkolnym 2019/2020 program będzie realizowany dla uczniów klas III i IV szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Gierałtowice i w całości finansowany z budżetu Gminy Gierałtowice.

 

 • Celem głównym programu jest zmniejszenie częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III i IV szkół podstawowych zamieszkałych na terenie Gminy Gierałtowice poprzez regularne badania antropometryczne, zmianę nawyków żywieniowych dzieci i rodziców oraz poszerzanie wiedzy i świadomości zdrowotnej na temat zasad prawidłowego żywienia dzieci.

 

 • W ramach programu zostaną przeprowadzone Badanie przesiewowe całej populacji dzieci klas III i IV Gminy Gierałtowice w oparciu o badania antropometryczne, w celu wyłonienia populacji zagrożonej nadwagą i otyłością. Nadwaga lub otyłość będzie diagnozowana na podstawie wskaźnika masy ciała BMI w oparciu o siatki centylowe. Badania zostaną przeprowadzone z zachowaniem prawa do intymności przez pielęgniarki środowiskowe/higienistki szkolne w szkołach na terenie Gminy.

 

 • Następnie dzieci, u których zostanie zdiagnozowana nadwaga lub otyłość zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu programu obejmującego 5 darmowych porad psychodietetycznych udzielanych dzieciom (w obecności rodziców/opiekunów prawnych) przez dietetyka i psychologa obejmujących rozpisanie jadłospisu, terapię poznawczo-behawioralną, elementy edukacji żywieniowej. Porady będą odbywać się co 2 miesiące
  w gabinetach lekarskich przychodni Familia Med w Przyszowicach ul. Polna 30c 
  w ustalonych z rodzicem terminach.

 

 • Wszystkie dzieci, których rodzice wyrażą zgodę na udział w programie zostaną również objęte wraz z rodzicami darmowym cyklem wykładów z zakresu edukacji żywieniowej
  i aktywności fizycznej.

 

 

W załączeniu przekazujemy Kartę udziału dziecka w programie.

W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo dziecka w programie prosimy o wypełnienie niniejszej karty i złożenie jej w siedzibie realizatora konkursu, którym w ramach wyłonionego konkursu ofert została Familia Med Sp. z o.o sp. k. z siedzibą w Przyszowicach ul. Polna 30c.

W celu ustalenia dokładnej daty i godziny przyjęć na poradę psychodietetyczną, prosimy o skontaktowanie się z realizatorem programu - FAMILIA MED.

 

Nr tel. do rejestracji ośrodka zdrowia w Przyszowicach: 32-235-72-20.

 

Proponowane terminy przyjęć psychologa i dietetyka, to: 16-12-2019r  i  19-12-2019r, 
od godz. 15:30

PDFKlauzula Informacyjna RODO.pdf (507,42KB)
DOCXKarta zgody na udzial w programie.docx (42,60KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera