ANKIETA DOTYCZĄCA USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Gierałtowice do programu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych, jakie będą utylizowane na terenie Gminy Gierałtowice. 
W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Gierałtowice , którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i  typu Big Bag, o wypełnienie poniższej ankiety do dnia 06.12.2019 r.

DOCankieta_Gierałtowice.doc (114,50KB)

Zbiórka ww. odpadów rolniczych będzie bezpłatna, w związku z tym prosimy, aby ankieta była wypełniona rzetelnie (Gmina Gierałtowice nie będzie przyjmowała odpadów w ilości przewyższającej zadeklarowaną w ankiecie ilość tych odpadów). Planowany termin zbiórki
to I półrocze 2020 roku.

W ramach realizacji zadania jako koszty kwalifikowane nie są uznawane koszty odbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Zadanie będzie realizowane wyłącznie pod warunkiem pozyskania przez Gminę Gierałtowice dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera