TRENING SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYSTEMIE OSTRZEGANIA I ALARMOWANIA LUDNOŚCI

TRENING

 

SPRAWNOŚCI SYREN ALARMOWYCH WYKORZYSTYWANYCH W SYSTEMIE  OSTRZEGANIA  I  ALARMOWANIA  LUDNOŚCI.

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje, że w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) w godzinach od 900 do 1300 odbędzie się  wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności.

W ramach treningu, na terenie województwa śląskiego emitowany będzie sygnał „odwołanie alarmu” – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

Procedurę alarmowania na terenie poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu uruchamiać będzie właściwe Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego po otrzymaniu komunikatu z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

Ostrzeganie i alarmowanie ludności za pomocą elektronicznych i mechanicznych syren alarmowych przewidziane jest do wykorzystania w warunkach wystąpienia zagrożeń o charakterze ponadlokalnym, obejmujących swym zasięgiem obszar całego województwa, powiatu  lub kilku gmin w związku z wykryciem skażenia lub wystąpieniem sytuacji kryzysowej.

W wyżej wymienionych przypadkach kluczową rolę odgrywa czas, dlatego też ogłoszenie alarmu za pomocą syren, uruchamianych na drodze radiowej wydaje się być jednym z najbardziej skutecznych sposobów ostrzegania ludności o zagrożeniach.

Taki sposób ostrzegania ma jednak pewne wady. Sygnał syreny akustycznej słyszany przez człowieka jest mało precyzyjny, niepokoi, lecz nie określa rodzaju zagrożenia, co w warunkach zagrożeń pokojowych jest niezwykle istotne. Taki sygnał  powinien determinować nasze zachowanie. Dlatego też koniecznym jest aby sygnał syreny został uzupełniony innym, bardziej precyzyjnym źródłem informacji, możliwie ogólnodostępnym. Takim szybkim i ogólnodostępnym źródłem informacji są rozgłośnie radiowe, które w krótkim czasie mogą przekazać żądaną informację dużej ilości odbiorców. Osoba słysząca sygnał syreny  powinna - jeżeli jest to możliwe - jak najszybciej włączyć radioodbiornik, ustawić go na kanale pracy rozgłośni regionalnej, skąd precyzyjnie zostanie poinformowana o rodzaju zagrożenia, sposobie zachowania się, postępowania lub zabezpieczenia w sposób doraźny swojego mienia.

 

Pełny wykaz sygnałów alarmowych jest dostępny pod poniższym adresem www: http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/sygnaly-alarmowe-i-komunikaty-ostrzegawcze

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera