Wykaz zadań publicznych wyłonionych w otwartym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, na które została przyznana dotacja z budżetu Gminy Gierałtowice w 2012r.

Wykaz  zadań publicznych wyłonionych w otwartym z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii,  na które została przyznana dotacja z budżetu Gminy Gierałtowice w 2012r.

 

Nazwa

organizacji pozarządowej

 

 

Tytuł  zadania publicznego

 

Kwota  dotacji

 

Klub Abstynentów „Stokrotka”

Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich – Tatry 2012 „Żyj radośnie”

 

4 590,00

Klub Abstynentów „Stokrotka”

Organizacja i promowanie spotkań terapeutyczno –wspierających dla członków i ich rodzin

11 000,00

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego”

 

Młodość bez narkotyków

6 500,00

Stowarzyszenie „Alternatywa”

Upowszechnianie wiedzy o problemach związanych z eksperymentowaniem i używaniem narkotyków, dopalaczy oraz alkoholu wśród uczniów  I i II klas gimnazjów – rok szkolny 2011/2012.

Szkolenie rodziców  uczniów gimnazjów w temacie szkodliwości i zagrożeń związanych z alkoholem i przyjmowaniem środków psychoaktywnych przez młodzież

1 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Jedność 32” Przyszowice

 

Pływanie jako forma wolnego od uzależnień stylu życia wśród dzieci i młodzieży

 

4 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Jedność 32” Przyszowice

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez pozalekcyjne zajęcia sportowe -wycieczka górska

1 750,00

Ludowy Klub Sportowy Jedność 32 Przyszowice

 

Obóz sportowy w Sportowej Osadzie

13 400,00

Ludowy Klub Sportowy „35” Gierałtowice

Z piłką przeciw uzależnieniom – przez turniej, obóz i życie

 

16 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Gwiazda” Chudów

W wodzie i na lądzie się rozwijamy – skrzydeł ludziom dodamy

 

13 000,00

Ludowy Klub Sportowy „Tempo” Paniówki

Integracja społeczeństwa poprzez sport i rekreację pomocą w zwalczaniu patologii społecznej

 

20 000,00

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera