Defibrylatory w Przestrzeni Publicznej

Defibrylatory w Przestrzeni Publicznej.

Od pierwszego października na terenie Gminy Gierałtowice są dostępne całodobowo dwa  automatyczne defibrylatory. Zostały zainstalowane          w specjalnie do tego przeznaczonych  szafkach utrzymujących optymalne parametry dla AED tz. w zimie szafki będą ogrzewane a w lecie wentylowane. Szafki są wyposażone w system alarmowy i znajdują się pod nadzorem wizyjnym. Zostały zlokalizowane w sołectwie Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48a na budynku Urzędu Gminy oraz w sołectwie Chudów  przy ul. Szkolnej 54 na budynku wielofunkcyjnym. W przyszłości jest planowany zakup defibrylatorów dla pozostałych sołectw.

Każdy mieszkaniec gminy może zostać przeszkolony w ramach  Obrony Cywilnej z zakresu udzielania pierwszej pomocy z użyciem defibrylatora. Zapisy  przyjmuje Biuro Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i OC UG Gierałtowice  pod nr tel. 3011385 lub drogą e- mail . Szkolenie będzie przeprowadzane w soboty   w grupach 16 osobowych. Czas trwania szkolenia 8 godzin.

            

  Automatyczny Elektryczny Defibrylator AED ( automated external defibrillator ).

 

Co oznacza skrót AED?

zautomatyzowany, czyli sterowany komputerowo, według zaprogramowanego algorytmu, który potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca – VF)

i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji .

UWAGA: Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji - nawet gdy nie trzeba defibrylować.

Grafika - rozmieszczenie elektrod na ciele chorego. Z lewej strony poniżej serca. Z praej strony powyżej serca.

zewnętrzny, czyli działający za pomocą samoprzylepnych elektrod na skórze klatki piersiowej chorego.

UWAGA: po przyklejeniu elektrod można je użyć u tego samego pacjenta kilkakrotnie (elektrody AED są „jednopacjentowe”, nie - jednorazowe).

defibrylator, a więc urządzenie wysyłające specjalnie opracowany impuls prądu stałego przez elektrody do serca, powodując tym samym powrót normalnego rytmu serca (60-90/min).

 


UWAGA: Pamiętaj, by nie dotykać chorego po podłączeniu do AED!

defi.jpeg

Grafika – defibrylator

 

 

 

Na podstawie strony Internetowej „Ratuj z Sercem”

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera