Informacja w sprawie zbierania biodpadów

Po raz kolejny podczas zbiórki odpadów ulegających biodegradacji na ulicach naszej Gminy pojawiają się nieestetyczne plamy. Są to odcieki pochodzące ze zbieranych odpadów ulegających biodegradacji. Głównym powodem ich powstawania jest umieszczanie w workach świeżo skoszonej trawy, w szczególności zapełnianie ich na wiele dni przed planowanym odbiorem. Odpady zagrzewają się, fermentują i powstają odcieki. Firma REMONDIS Gliwice Sp. z o.o. posiada pojazdy maksymalnie zabezpieczone przed wydostawaniem się na zewnątrz odcieków, tj. fabryczne uszczelnienia zabudowy oraz zbiorniki na odcieki. Mimo wszystko ilość zbieranych odpadów, a tym samym ilość powstających z nich odcieków, jest tak duża, że nie da się uniknąć wydostawania odcieków z samochodów. Worki brązowe odbierane są w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca – zazwyczaj wywóz wypada co 2 tygodnie, choć zdarza się, tak jak na przełomie czerwca i lipca, że przerwa między wywozami wynosi 3 tygodnie. W związku z tym jedynie gromadzenie w workach odpadów częściowo przesuszonych lub wkładanie ich do worków krótko przed wywozem może ograniczyć procesy prowadzące do powstawania odcieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami zbierane na nieruchomościach odpady, w tym te ulegające biodegradacji, należy gromadzić tak, by zabezpieczyć je przed pogorszeniem ich jakości, co utrudniłoby ich przyszłe procesy przetwarzania.

Konieczne jest również wskazanie na rosnącą w gminie Gierałtowice ilość wystawianych worków brązowych z odpadami ulegającymi biodegradacji. Na ten moment odpady te odbierane są w każdej ilości wytworzonej na terenie nieruchomości. Podkreślić jednak należy, iż odpady te, jako jeden ze strumieni odpadów komunalnych, powinny pochodzić tylko z nieruchomości zamieszkałych, z kuchni i ogródków przydomowych. O wiele bardziej ekologicznym, prostszym i tańszym rozwiązaniem dla powstających na nieruchomościach odpadów ulegających biodegradacji jest ich kompostowanie. Im więcej odpadów ulegających biodegradacji zostanie skompostowanych „u źródła”, tym mniej brązowych worków zostanie wystawionych i tym samym zmniejszy się prawdopodobieństwo powstawania odcieków. Zredukowanie ilości odbieranych odpadów ulegających biodegradacji wpłynie również na ograniczenie kosztów funkcjonowania systemu.

Gmina ze swojej strony będzie kontrolować firmę wywozową oraz rozważy zmianę obowiązującego harmonogramu lub sposobu odbioru odpadów ulegających biodegradacji, celem rozwiązania tego uciążliwego dla wszystkich problemu. Działania te nie przyniosą jednak spodziewanych efektów, jeżeli ilość odbieranych odpadów nie zmniejszy się i nie zmieni się sposób ich gromadzenia.

Spróbujmy zatem ograniczyć ilość odpadów ulegających biodegradacji oddawanych w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi lub dołóżmy wszelkich starań, by tak je gromadzić, aby nie przyczyniać się do powstawania odcieków i związanych z tym uciążliwości.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera