Obwieszczenie RDOŚ w Katowicach o terminie oględzin w terenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Sośnica”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zawiadamia, że w dniu 19 lipca 2019 r. zostaną przeprowadzone oględziny na terenie Gminy Gierałtowice i miasta Gliwice w związku z toczącym się postępowaniem w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie węgla i metanu, jako kopaliny towarzyszącej ze złoża węgla kamiennego „Sośnica”.

Prawo do udziału w oględzinach mają strony postępowania, tj. właściciele nieruchomości, które znajdują się w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia. Miejsce spotkania: parking przy Kościele p.w. św, Jana Nepomucena w Przyszowicach o godz. 9:00.

Osoby będące stroną postępowania, które są zainteresowane udziałem w oględzinach proszone są o zgłaszanie chęci udziału w oględzinach w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392. W przypadku dużego zainteresowania stron postępowania udziałem w oględzinach dla chętnych zostanie zorganizowany transport.

PDFObwieszczenie o oględzinach.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera