Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 36 wydanego o godz. 17:12 dnia 12.06.2019

Odwołanie ostrzeżenia meteorologicznego Nr 36 wydanego o godz. 17:12 dnia 12.06.2019

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ -

Obszar wojewodztwo śląskie powiat gliwicki

Ważność -

Przebieg Zjawisko zakończyło się

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

-

Uwagi Brak

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Szymon Poręba

Godzina i data wydania godz. 06:48 dnia 16.06.2019

SMS IMGW-PIB INFORMUJE: UPAŁ/- śląskie/gliwicki 06:48/16.06.2019 ZJAWISKO

ZAKOŃCZYŁO SIĘ.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera