Silny deszcz z burzami/ 1 - zmiana stopnia z 2 na 1

Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego Nr 28 wydanego o godz. 09:50 dnia 22.05.2019

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny deszcz z burzami/ 1

Obszar wojewodztwo śląskie powiat gliwicki

Ważność od godz. 10:35 dnia 23.05.2019 do godz. 18:00 dnia 23.05.2019

Przebieg Prognozuje się wystąpienie opadow deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym okresami

silnym. Prognozowana wysokość opadow - miejscami od 10 mm do 35 mm. W trakcie opadow

deszczu będą występować burze z porywami wiatru do 70 km/h.

Prawdopodobieństwo

wystąpienia zjawiska(%)

90%

Uwagi Zmiana dotyczy obniżenia stopnia ostrzeżenia.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Piotr Ramza

Godzina i data wydania godz. 10:34 dnia 23.05.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 śląskie/gliwicki od 10:35/23.05 do

18:00/23.05.2019 35 mm; porywy 70km/h.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera