Nabór Wykonawców w ramach realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji w Gminie Gierałtowice w roku 2019

Urząd Gminy w Gierałtowicach ogłasza nabór firm wykonawczych, które chcą wykonywać prace w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Gierałtowice. Oferta Wykonawcy może dotyczyć modernizacji systemów grzewczych: kotłów węglowych, gazowych oraz na pellet. Firmy zainteresowane zapraszamy do składania kompletnych ofert w biurze podawczym Urzędu Gminy przy ul. Ks. Roboty 48, 44-186 Gierałtowice, z zaznaczeniem na kopercie - "oferta na PONE GIERAŁTOWICE rok 2019".

Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów zawarte są w załączniku Nr 2 do Regulaminu wymiany źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w ramach realizacji Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Gierałtowice, etap na rok 2019, do pobrania ze strony Internetowej Operatora Programu firmy EKOSCAN Innowacja i Rozwój Sp. z o.o. www.niskaemisja.ekoscan.pl/aktualnosci-gieraltowice. Ponadto wszelkie informacje udzielane są przez Operatora Programu pod numerem telefonu 48 600 243 782 lub .

Oferty będą przyjmowane w trybie ciągłym przez cały okres realizacji Programu do dnia 30.10.2019 r.

Jednocześnie informujemy, iż  zgodnie z przyjętymi zasadami Programu, wyboru urządzenia zgodnie z wariantem modernizacji oraz wyboru Wykonawcy dokonuje mieszkaniec – uczestnik Programu. Jednakże w trosce o jakość wykonanych prac oraz zgodnie z Regulaminem Programu wybrana przez mieszkańca firma wykonawcza musi zarejestrować swój udział w Programie u Operatora, celem wpisania na listę Wykonawców.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera