Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku w 2012 roku za olej napędowy.

 

 

gieraltowice-herb.jpegWójt Gminy Gierałtowice

na podstawie ogłoszenia


Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 


informuje:

 

 

 
Każdy ROLNIK,
posiadający grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego położone na terenie Gminy Gierałtowice,
który chce w 2012 roku odzyskać część pieniędzy wydanych
na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT
·          w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
·          w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Wójta, wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku w 2012 r. wynosić będzie:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminach:
2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
1- 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w kasie Orzesko-Knurowskiego Banku Spółdzielczego – Ekspozytura w Gierałtowicach
ul. Ks. Roboty 48 (budynek Urzędu Gminy Gierałtowice).
 
Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej www.bip.gieraltowice.pl
w zakładce Referat Podatków i Opłat Lokalnych – Zwrot akcyzy oraz w wersji papierowej w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych p.104 UG Gierałtowice.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera