Przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach.

Informacje o zauważonych na terenie Gminy Gierałtowice bezdomnych zwierzętach oraz wypadki i kolizje drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać:

 

od godziny 7.00 do godziny 15.00 do Referatu Ochrona Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Gierałtowice,

tel. 32 30 11 365, 

po godzinie 15.00 do Referat Zarządzania Kryzysowego Spraw Obronnych i OC Urzędu Gminy Gierałtowice,

tel. 601 549 354,  603 533 871.

 

Celem uregulowania zjawiska zwierząt bezdomnych Gmina Gierałtowice podpisała umowy z

  1. Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną, 44-207 Rybnik, ul. Majątkowa 42 prowadzącą pod opisanym adresem Schronisko dla zwierząt

Link: www.schronisko.rybnik.pl

  1. Bogusławem Malcherek zam.  44-177 Paniówki, ul. Strażacka 4 prowadzący gospodarstwo rolne w Paniówkach
  2. Gabinetem Weterynaryjnym Eugeniusz Aparta, 44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 12
  3. Leśnym Pogotowiem Jacka Wąsińskiego, 43-190 Mikołów, ul. Kościuszki 70

      Link: www.lesnepogotowie.pl

Umowy obowiązują w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera