Przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach.

Przyjmowanie zgłoszeń o zwierzętach

Informacje o zauważonych na terenie Gminy Gierałtowice bezdomnych zwierzętach oraz wypadki i kolizje drogowe z udziałem zwierząt należy zgłaszać:

Urzędu Gminy Gierałtowice - Referatu Ochrona Środowiska, pod  nr tel. 32 30 11 361/362 (w dni robocze, w godzinach pracy Urzędu).

Poza godzinami pracy, w uzasadnionych przypadkach, zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do podmiotów, z którymi Gmina zawarła umowę lub na Policję/ nr alarmowy 112.

W przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, do których doszło na drogach krajowych lub powiatowych, zgłoszenia należy kierować do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Gliwicach, tel. 510 138 137 (całodobowo).

Celem uregulowania zjawiska zwierząt bezdomnych Gmina Gierałtowice podpisała umowy z:

  1. Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym KONKRET Anna Kornas, 41-923 Bytom, ul. Łaszczyka 18, prowadzącym pod wskazanym adresem Schronisko dla zwierząt, tel. 722 208 218 (całodobowo)
  2. Bogusławem Malcherek, zam.  44-177 Paniówki, ul. Strażacka 4, prowadzącym gospodarstwo rolne w Paniówkach
  3. Gabinetem Weterynaryjnym Eugeniusz Aparta, 44-186 Gierałtowice, ul. Korfantego 12, tel. 601 851 193 (całodobowo)
  4. Leśnym Pogotowiem Jacka Wąsińskiego, 43-190 Mikołów, ul. Kościuszki 70, tel. 605 100 179 (całodobowo)

Umowy obowiązują w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera