Ogłoszenie w sprawie konsultacji Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok

Wójt Gminy Gierałtowice
 
ogłasza konsultacje projektu
„Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi
na 2012 rok”
 
 
Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.
 
Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           
09 listopada 2011r. – 23 listopada 2011r.
 
Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.
 
Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.
 
 
Załącznik:
 
1. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
DOCProgram_wspolpracyPozarz2012.doc (179,50KB)
 
2. Formularz zgłaszania opinii.
DOCFormularz zgłaszania opinii.doc (25,50KB)
 
 
 
 
Gierałtowice, dnia 08.11.2011r.
×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera