Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania zgodnie z Planem działań krótkoterminowych do końca roku 2019

Przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy.

I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny i edukacyjny) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku).

Na podstawie art. 92 ust.1d ustawy Prawo ochrony środowiska, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi informujemy, że od 20 lutego do końca 2019 roku występuje na obszarze województwa śląskiego przekroczenie 35 dni ze stężeniem powyżej wartości dopuszczalnej 50 µg/m3 średnich dobowych stężeń pyłu PM10 z ostatnich 12 miesięcy. Przekroczenia występuje we wszystkich strefach i aglomeracjach na niżej wymienionych stanowiskach:

Aglomeracja górnośląska:

 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia
 • Gliwice, ul. Mewy
 • Katowice, ul. Kossutha
 • Katowice, ul. Plebiscytowa/A4
 • Sosnowiec, ul. Lubelska
 • Tychy, ul. Tołstoja
 • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej

Aglomeracja rybnicko-jastrzębska

 • Rybnik, ul. Borki
 • Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego

miasto Bielsko-Biała

 • Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej

miasto Częstochowa

 • Częstochowa, ul. Baczyńskiego
 • Częstochowa, ul. AK/Jana Pawła

II strefa śląska

 • Cieszyn, ul. Mickiewicza
 • Godów, ul. Gliniki
 • Knurów, ul. Jedności Narodowej
 • Lubliniec, ul. Szymały
 • Myszków, ul. Miedziana
 • Pszczyna, ul. Bogedaina
 • Tarnowskie Góry, ul. Litewska
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego
 • Żywiec, ul. Kopernika

Główną przyczyną wystąpienia przekroczenia poziomu dopuszczalnego jest oddziaływanie emisji ze spalania paliw do celów grzewczych podczas występowania niekorzystnych warunków meteorologicznych, powodujących kumulowanie się zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery.

http://www.katowice.pios.gov.pl/aktualnosci/20190228/1.pdf

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera