POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

POWIADOMIENIE
o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
INFORMACJE O RYZYKU PRZEKROCZENIA
Zagrożenie
Ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 μg/m3 dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Poziom ostrzegania (zgodnie z Programem Ochrony Powietrza) POZIOM II Rodzaj: Ostrzeżenie
Działania Informacyjne, ostrzegawcze, operacyjne
Data wystąpienia
21-22.01.2019
Obszar
21-22.01.2019
aglomeracja górnośląska (Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze) powiat gliwicki, będziński, bielski, bieruńsko-lędziński, cieszyński, mikołowski, pszczyński, rybnicki
22.01.2019
aglomeracja rybnicko-jastrzębska (Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój) powiat kłobucki, lubliniecki, raciborski, tarnogórski, , wodzisławski, żywiecki
Przyczyny
Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.
PROGNOZOWANA JAKOŚĆ POWIETRZA
21-22.01.2019 ze względu na poziom pyłu zawieszonego na obszarze miast Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój oraz w powiatach gliwickim, będzińskim, bielskim, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, kłobuckim, lublinieckim, mikołowskim, pszczyńskim, rybnickim, tarnogórskim jakość powietrza będzie zła.
INFORMACJE O ZAGROŻENIU
Wrażliwe grupy ludności
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób serca (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
 osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (astma, przewlekła choroba płuc),
 osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia: uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie. Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech. Podobne objawy mogą wystąpić również u osób zdrowych. W okresach wysokich stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu występuje zwiększone ryzyko infekcji oddechowej. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem.
Zalecane środki ostrożności
Osoby chore, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu; pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
DZIAŁANIA ZMIERZAJĄCE DO OGRANICZENIA PRZEKROCZEŃ
Zakres działań krótkoterminowych Zgodnie z Programem Ochrony Powietrza, w szczególności:
 intensywne kontrole instalacji spalania paliw stałych pod kątem spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,  kontrole w zakresie zakazu spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi,  zalecenie ograniczenia stosowania kominków,  zalecenia korzystania z komunikacji zbiorowej zamiast z indywidualnej.
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
Data wydania
21.01.2019
Podstawa prawna
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
 Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji
 Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw
Źródła danych
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – dane z systemu monitoringu jakości powietrza
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) w Warszawie - prognoza jakości powietrza
Opracowanie
Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie
Publikacja
http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-bezpieczenstwa-i-zarzadzania-kryzysowego/komunikaty-i-ostrzezenia
http://www.katowice.wios.gov.pl
z upoważnienia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska
Andrzej Szczygieł
Naczelnik Regionalnego Wydziału Monitoringu
Środowiska w Katowicach

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera