Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego wraz z krótką ich charakterystyką oraz lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Z dniem 2 stycznia 2019 r. na terenie Powiatu Gliwickiego rozpoczęły działalność 3 punkty nieodpłatnych porad prawnych:.

- w Knurowie przy ul. Szpitalna 8,

- w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3,

- w Wielowsi przy ul. Głównej 1, punkty prowadzony przez Fundację Rozwoju Lokalnego,

oraz dwa punkty nieodpłatnych porad obywatelskich prowadzone przez Fundację Honeste Vivere
z Warszawy:

- w Rudzińcu przy ul. Gliwickiej 26,       

- w Sośnicowicach przy ul. Szprynek 1,  

 

Z nieodpłatnych porady prawnych może skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

  • do uzyskania pomocy uprawniona jest każda osoba fizyczna, która złoży oświadczenie,
    że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej po wcześniejszy umówieniu się na konsultację pod numerem telefonu 32 338 37 29 lub mailowo npp@starostwo.gliwice.pl.

 

Z nieodpłatnych porad obywatelskich może skorzystać każda osoba.

  •  Porady obywatelskie obejmują rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej po wcześniejszy umówieniu się na poradę pod numerem telefonu 32 338 37 29 lub mailowo .

Osoba korzystająca z porad obywatelskich jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach. W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie nieodpłatnych porad prawnych oraz porad obywatelskich.

 

Natomiast osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się,  może być  udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie poza punktem, za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoba uprawniona zainteresowana skorzystaniem z bezpłatnej usługi powinna zgłosić zamiar skorzystania z porad na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać pisemnie, przesyłając zgłoszenie:

  • pocztą elektroniczną na adres: npp@starostwo.gliwice.pl lub
  • telefonicznie pod numer: 32 338 37 29
  • faksem pod numer: 32 338 37 03

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, działające w Powiecie Gliwickim od 1 stycznia 2018 roku.

Link do strony Ministerstwa Sprawiedliwości https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/mapa-punktow/

 

 Wykaz nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej dla mieszkańców Powiatu Gliwickiego

PDFInformacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działających na terenie powiatu gliwickiego w 2019.pdf

PDFLISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA.pdf

 


 

 

źródło informacji http://www.starostwo.gliwice.pl/

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera