Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 

  1. przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami (dł. 657 mb, szer. od  5,5  ) na odcinku od ul. Gierałtowickiej (DW 921) do ul. Powstańców Śląskich .  
  2. budowę kanalizacji deszczowej ( fi 400 mm, fi 300 mm)  o łącznej długości ok. 552 mb wraz z przyłączami(fi 200 mm),
  3. budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m wzdłuż całego przebudowywanego odcinka drogi,
  4. budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,0 m o długości 580 m.
  5. budowę sieci kanalizacji sanitarnej (fi 200 mm) wraz z przyłączami o długości 211 mb – zakres realizowany na zlecenie PGK Sp z o.o. w Przyszowicach.

 

Termin realizacji:   maj-październik  2018
Koszt realizacji zadania:    2 591 565,08 zł brutto.

Zadanie „Rozbudowa ul. Wodnej w Przyszowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej”  jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 wartość dofinansowania wyniosła:   1 234 984,00 zł brutto oraz dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 500 000,00 zł

 

Wykonawca robót:    DROGOMAX Sp. z o.o.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera