Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach (DG nr 621227 S) wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki

Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach (DG nr 621227 S) wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej i remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań:

 

Zadanie nr 1:Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej.
Zakres rzeczowy obejmuje:

  1. przebudowę drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego wraz ze zjazdami (dł. 1689 mb, szer. od  5,5 - 6,0m ) na odcinku od ul. Ligonia w Gierałtowicach do   skrzyżowania z ul. Polną w Przyszowicach (DP 2910 S) .  
  2. budowę kanalizacji deszczowej  o długości ok. 1380 mb wraz z przyłączami  oraz wylotem kanalizacji  do cieku Ornontowickiego,
  3. budowę chodnika z kostki betonowej o szerokości 2,0 m na odcinku od ul. Ligonia w Gierałtowicach do przejazdu kolejowego,
  4. budowę ścieżki rowerowej z kostki betonowej bezfazowej o szerokości 2,0 m na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Polnej w Przyszowicach.

 

Zadanie nr 2: „Remont odcinka ul. Południowej w Przyszowicach” o długości 437 mb.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje  wykonanie podbudowy drogi wraz z nawierzchnią z destruktu asfaltowego.

 

Termin realizacji:                maj-listopad  2017
 

Koszt realizacji zadania:     2 986 167,11 zł brutto

Zadanie „Rozbudowa ul. Stachury w Gierałtowicach wraz z budową kanalizacji deszczowej, chodnika oraz ścieżki rowerowej”  jest dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019.

Wartość dofinansowania wynosi:   1 452 640,00 zł brutto


Wykonawca:  Przedsiębiorstwo Remontów Ulic I Mostów S.A.
                     

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera