Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie.

Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej w Chudowie.

Zadanie obejmowało wykonanie przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Zabrskiej i Topolowej wraz z budową chodnika z kostki betonowej o szerokości 2 m i długości ~30 mb wzdłuż ul. Topolowej w śladzie istniejącego rowu, budowę kanalizacji deszczowej  dł. 30 mb wraz  z wpustami  ulicznymi. W ramach zadania wyremontowano nawierzchnię z mieszanki mineralno – bitumicznej wlotów z obu stron ul. Topolowej do ul. Zabrskiej. 

Zadanie realizowane przez Powiat Gliwicki przy współfinansowaniu przez Gminę Gierałtowice.

Okres realizacji zadania: czerwiec-lipiec 2016r.

Koszt zadania: ok. 75 000,00 zł. Gmina dofinansowała zadanie w wys. 50% wartości zadania.

Wykonawca: Wykonawca: Firma Budowlana D-ART. Damian Ogrodowski ,

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera