Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Przebudowa układu drogowego w obrębie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach

Głównym celem inwestycji była poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Paniówkach poprzez:

  1. zmianę organizacji ruchu – polegającej na wyłączeniu z ruchu odcinka drogi łączącego z ul. Zwycięstwa oraz wprowadzenia ruchu okrężnego wokół budynku Starej Szkoły,
  2. budowę chodników wzdłuż całego obiektu, zastosowanie poręczy ochronnych oraz wyznaczenie przejść dla pieszych.    

 

Zadanie obejmowało :

 

  1. Przebudowę dróg o nawierzchni z kostki betonowej o zmiennej szerokości (4,0-5,0 m)  o długości 522 mb obramowanego krawężnikiem drogowym.
  2. Budowę miejsc postojowych (85 miejsc postojowych w tym 5 dla osób niepełnosprawnych), zatoki postojowej oraz powierzchni utwardzonej o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1361 m2 obramowanej krawężnikiem drogowym.
  3. Budowę chodników o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1020 m2 obramowanej krawężnikiem drogowym.  
  4. Budowę kanalizacji deszczowej (PVC fi 400 mm, fi 315 mm) o długości 422 mb oraz  przykanalików wpustów ulicznych (fi 200 mm).
  5. Budowę oświetlenia ulicznego z oświetleniem typu LED (20 opraw) zamontowanych na 15 ocynkowanych słupach – długość linii oświetleniowej kablowej 648 mb.

 

 

Wartość zadania: 1 573 995,21 zł brutto

W tym dofinansowanie z Metropolitalnego Funduszu Solidarności w wysokości 1 100 000,00 zł
 

Wykonawca robót: DROGOMAX Sp. z o.o. z Tarnowskich Gór

 

Zespół Szkolno Przedszkolny w Paniókwach 15.jpegZespół Szkolno Przedszkolny w Paniówkach 5.jpegZespół Szkolno Przedszkolny w Paniówkach 11.jpegZespół Szkolno Przedszkolny w Paniówkach1.jpegZespół Szkolno Przedszkolny w Paniówkach10.jpeg

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera