Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice

rpo.jpeg
but_ksat1.gif 

 

Projekt „Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”

Priorytet:

II. Społeczeństwo Informacyjne
Nazwa i numer działania:
2. Rozwój elektronicznych usług publicznych
Typy projektu:
2. Budowa zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w administracji publicznej na poziomie regionalnym, ponadlokalnym i lokalnym (back-office)
Beneficjent:
Gmina Gierałtowice

  

Całkowita wartość projektu (PLN): 309 535,88

Koszty kwalifikowalne (PLN): 272 020,00 

Poziom dofinansowania (%): 85,00 

Kwota dofinansowania (PLN): 231 217,00

 

Projekt „Efektywne wykorzystanie zasobów kadrowych poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania w Gminie Gierałtowice” obejmował zakup licencji Zintegrowanego Systemu Informatycznego KSAT 2000, wdrożenie i konfigurację systemu oraz przeszkolenie użytkowników.  

W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki produktu:

Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w jednostkach publicznych – 1

Liczba uruchomionych serwerów – 1 

Liczba uruchomionych aplikacji – 15

Liczba pracowników przeszkolonych w zakresie obsługi informatycznych systemów wspomagania zarządzania w administracji publicznej – 45

KSAT 2000 to Zintegrowany System Zarządzania dla jednostek samorządu terytorialnego, którego zadaniem jest wspomaganie całości procesów administracyjnych - w tym finansowych - realizowanych w jednostkach administracji samorządowej.

Dostawę licencji, wdrożenie systemu oraz szkolenia użytkowników zrealizował:

 

Centralny Ośrodek Informatyki Górnictwa Spółka Akcyjna 

ul. Mikołowska 100 

40-065 Katowice

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera