Ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

I poziom ostrzegania – kolor żółty (informacyjny i edukacyjny) zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji” (Uchwała Nr V/47/5/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 grudnia 2017 roku). Na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2) 1d ustawy Prawo ochrony środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach informuje, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzi, że występuje ryzyko przekroczenia średnich rocznych poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Na niżej wymienionych stanowiskach zostały przekroczone wartości średnie z okresu ostatnich dwunastu miesięcy (liczone zgodnie Wytycznymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska), wynoszące 40 g/m3 dla pyłu zawieszonego PM10, 25 g/m3 dla pyłu PM2,5 oraz 1 ng/m3 dla benz(a)pirenu w PM10.

Aglomeracja Górnośląska

 • Dąbrowa Górnicza, ul. Tysiąclecia benzo(a)piren w PM10
 • Gliwice, ul. Mewy pył zawieszony PM2.5
 • Katowice, ul. Kossutha pył zawieszony PM2.5, benzo(a)piren w PM10
 • Katowice, ul. Plebiscytowa/A4 pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10
 • Zabrze, ul. M. Curie-Skłodowskiej pył zawieszony PM10

Aglomeracja Rybnicko-Jastrzębska

 • Rybnik, ul. Borki benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM10
 • Żory, Os. Gen. Władysława Sikorskiego pył zawieszony PM2.5, pył zawieszony PM10
 • miasto Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul. Kossak-Szczuckiej benzo(a)piren w PM10
 • miasto Bielsko-Biała Bielsko-Biała, ul. Sternicza pył zawieszony PM2.5
 • miasto Częstochowa Częstochowa, ul. Baczyńskiego benzo(a)piren w PM10
 • miasto Częstochowa Częstochowa, ul. Zana pył zawieszony PM2.5

strefa śląska

 • Godów, ul. Gliniki benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM2.5
 • Knurów, ul. Jedności Narodowej benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM10
 • Pszczyna, ul. Bogedaina benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM10
 • Tarnowskie Góry, ul. Litewska pył zawieszony PM2.5, benzo(a)piren w PM10
 • Zawiercie, ul. M. Skłodowskiej-Curie benzo(a)piren w PM10
 • Żywiec, ul. Kopernika benzo(a)piren w PM10, pył zawieszony PM10
 • Myszków, ul. Miedziana pył zawieszony PM10
 • Wodzisław Śląski, ul. Gałczyńskiego pył zawieszony PM10

Wobec powyższego, zwłaszcza z uwagi na ryzyko przekroczenia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle PM10, działaniami ograniczającymi skutki i czas trwania zaistniałych przekroczeń powinny być objęte wszystkie miasta i powiaty w województwie śląskim.

PDF22.05.2018 r. Komunikat WIOŚ.pdf (169,58KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera