Protokół z dnia 2 listopada 2017r.z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach.

PROTOKÓŁ

z dnia 2 listopada 2017 r.

z przebiegu konsultacji projektu

uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie:
 

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

Wójt Gminy Gierałtowice w dniach od 17 października 2017 r. do 31 października 2017 r. przeprowadził konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice
w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach, w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Paniówkach.

 

Zgodnie z uchwałą Nr XL/351/10 Rady Gminy Gierałtowice  z dnia 30 września
2010 r.
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 roku o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Gierałtowice w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, projekt wraz z ogłoszeniem o przeprowadzeniu konsultacji i formularzem zgłaszania opinii umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje Pozarządowe - Konsultacje”.

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach były organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Z możliwości wniesienia uwag do projektu uchwały nie skorzystała żadna organizacja pozarządowa.

 

PDFProtokol_Paniowki.pdf (546,46KB)

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera