Dotacje dla Spółki Wodnej

Dotacje dla Spółki Wodnej

 

W roku bieżącym Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Gierałtowice wzorem lat ubiegłych pozyskała na prowadzenie swojej działalności dotację zarówno ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach, jak i z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Otrzymanie tych środków możliwe było dzięki rzetelnemu prowadzeniu robót w latach ubiegłych oraz dzięki staraniom pracowników RZSW Czerwionka – Leszczyny i Zarządu naszej spółki wodnej.

Przyznanie dotacja przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach w wysokości 16.600,00 zł wymagało zapewnienia ze strony spółki tzw.  udziału własnego  (środki pochodzące ze składek członkowskich) w kwocie 16.810,00 zł. W ramach tej dotacji zaplanowano prace konserwacyjne  w sołectwie:

- Chudów – wartość robót: 4.550,00 zł (w tym z dotacji 2.170,00 zł)

- Gierałtowice – wartość robót: 11.570,00 zł (w tym z dotacji 5.785,00 zł)

- Paniówki – wartość robót: 7.670,00 zł (w tym z dotacji 3.835,00 zł)

- Przyszowice – wartość robót 9.620,00 zł (w tym z dotacji 4.810,00 zł).

 

Wysokość przyznanej dotacji przez Urząd Wojewódzki w Katowicach w kwocie 50.000,00 zł  jest rekordowo wysoka w porównaniu z latami ubiegłymi, kiedy to wysokość dotacji oscylowała w przedziale od 5.000,00 do 15.000,00 zł. Zgodnie z decyzją Zarządu Spółki środki te zostaną podzielone równo pomiędzy wszystkie sołectwa i w całości przeznaczona na konserwację rowów melioracyjnych.

Na dzień dzisiejszy (tj 28.07.2017r.) w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach finalizowane są prace w sołectwie Chudów na rowie „O-3d” oraz w sołectwie Gierałtowice na Potoku Gierałtowickim, gdzie jako następny konserwowany będzie Potok Beksza. Natomiast z dotacji Starostwa w najbliższym czasie zakończone zostaną prace w Przyszowicach, które prowadzono  na  rowach: „Ch-1” i „Ch-2”. Jako następne zaplanowano: rów „Ch-22” w Chudowie oraz w Gierałtowicach rowy: „Be-7”, „Be-10” i „Be-12”.

 

Na dzień 29.08.2017r. w ramach robót finansowanych z przyznanych dotacji zakończono już prace na terenie sołectwa Chudów, gdzie przeprowadzono:

- konserwację rowu „Ch-22” – na odcinku od ujścia do ul. Topolowej ( dotacja starostwa);

- konserwację rowu „O-3d” – na odcinku 711 mb ( dotacja wojewódzka);

- odbudowę rowu ) „O-3f” na odcinku 150 mb ( dotacja wojewódzka);

- konserwację dalszego odcinka rowu „Ch-22” ( dotacja wojewódzka).

Na terenie Gierałtowic zakończono prace w korycie Potoku Gierałtowickiego  na odcinku 1952 mb
 i obecnie trwają prace na Potoku Beksza. Prace te są finansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a w miarę ich postępu prace te obejmą również rowy boczne („Be-7”, „ Be-10”,
„ Be-12”) przeznaczone do wykoszenia w ramach dotacji ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach. 

W Przyszowicach zakończono prace obejmujące odcinki rowów „Ch-1” i „Ch-2” finansowane z dotacji starostwa, a na dzień dzisiejszy prowadzone są jeszcze prace w korycie rowu „Ch-2a” ( datacja wojewódzka).

Na terenie Paniówek  w najbliższym czasie rozpoczęte zostaną prace realizowane w ramach dotacji Starostwa Powiatowego w Gliwicach i obejmą koryto rowu „K-7b”, a następnie zrealizowane zostaną prace zaplanowane w ramach dotacji wojewódzkiej.

 

Na dzień 29.09.2017r. zakończono prace konserwacyjne w korycie Potoku Beksza w sołectwie Gierałtowice współfinansowane z dotacji Urzędu Wojewódzkiego Katowice. Konserwacji poddano potok na całej jego długości ( 1475 mb). Tym samym zrealizowano już roboty zaplanowane w ramach dotacji wojewódzkiej na terenie Gierałtowic. Obecnie kontynuowane są prace na rowie melioracyjnym „Be-12” , rozpoczęto również prace na rowie „Be-10” (oba w ramach dotacji Starostwa Powiatowego Gliwice).

 

zdj_sp.png

 

W sołectwie Chudów już w ubiegłym miesiącu zakończono prace objęte dotacją powiatową
 i wojewódzką.

W Paniówkach w ramach dotacji Urzędu Wojewódzkiego przeprowadzona zostanie w najbliższym czasie konserwacja rowu „Ch-7b” oraz rowu „Ch-20”.

W Przyszowicach zakończono właśnie prace w korycie rowu „Ch-2a” wykonane dzięki środkom
z datacji wojewódzkiej.

 

Podsumowując:

- z prac objętych dotacją Starostwa zrealizowano już prace na terenie Chudowa, Przyszowic, trwają prace w Gierałtowicach, a do wykonania pozostały jeszcze prace na terenie Paniówek;

- w ramach dotacji wojewódzkiej zakończono już prace w sołectwie Chudów i Gierałtowice, kontynuowane są na terenie Przyszowic, a następnie zostaną przeprowadzone prace w Paniówkach.

 

Na dzień 13.11.2107 r. zakończono już wszystkie prace zaplanowane w ramach dotacji przyznanej przez Starostwo Powiatowe w Gliwicach. Obecnie do wykonania zostały jeszcze prace objęte dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach zaplanowane na terenie sołectwa Paniówki (rowy melioracyjne: „Ch-7b” i „Ch-20”).

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera