Informacja dla mieszkańców Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany nazw ulic w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”.

INFORMACJA dla mieszkańców Gminy Gierałtowice

w sprawie zmiany nazw ulic w związku z tzw. „ustawą dekomunizacyjną”

 

        W związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej” (Dz.U z 2016 r. poz.744) , która nakłada na samorządy obowiązek  zmiany nazw ulic upamiętniających osoby, organizacje, wydarzenia symbolizujące komunizm do 1 września 2017 r. istnieje konieczność zmian  poniższych nazw ulic na terenie Gminy Gierałtowice

- ulica 27 Stycznia, ( Paniówki),

- ulica  Fornalskiej ,(Przyszowice),

- ulica Wieczorka, (Przyszowice).

        Instytut Pamięci Narodowej pismem z dnia 10 lipca 2017 r. ocenił, że powyższe

 nazwy ulic na  terenie Gminy Gierałtowice wypełniają normy powołanej ustawy lub mogą być różnie interpretowane i zaopiniowano konieczność ich zmiany.

Organem upoważnionym do nadawania nazw ulic jest Rada Gminy Gierałtowice.

 

W związku z powyższym  mieszkańcy mogą przesyłać  propozycje  nowych nazw ww. ulic

 w terminie do 10.08.2017 r. na adres :

1.Urząd Gminy Gierałtowice, ul .Księdza Roboty 48, 44-186 Gierałtowice lub po nr tel.   

  32/3011363, 32/3011361 w godzinach pracy Urzędu.

2 Pan Bogusław Mryka – sołtys,  siedziba (stara szkoła) 44-177 Paniówki, ul. Zwycięstwa

   44, godz. urzędowania : poniedziałek 16.00-18.00, czwartek 10.00-12.00 lub pod nr  

    tel. 601063805.

3.Pan Andrzej Gawlik – sołtys, siedziba (Zamek)  44-178 Przyszowice, ul. Parkowa 11,

   godz. urzędowania : poniedziałek 15.00-18.00, środa 9.00-12.00, piątek 9.00-12.00

   lub pod nr tel.601056069.

4. Pan Józef Posiłek – sołtys, siedziba, 44-177 Chudów, ul.Szkolna 54, godz. urzędowania:

    środa 9.00-11.00 lub pod nr tel.601054302.

5. Pani Gerda Czapetka – sołtys,siedziba,44-186 Gierałtowice, ul.Ksiedza Roboty 48,

    godz. urzędowania: poniedziałek 9.00-13.00, środa 12.00-16.00, piątek 9.00-13.00

    lub pod nr tel.601059509.

 

Równocześnie informuję iż:

art.5.1 ww. ustawy mówi, iż Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach

dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencyjnych i dokumentach urzędowych zmiany dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat”;

art.5.2 ww. ustawy mówi, iż „Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową”.

 

Pobierz plik:PDF2436_0001.pdf (95,84KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera