Informacja z otwarcia ofert dla zadania: Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach.

Zbiorcze zestawienie ofert dla zadania: „ Budowa chodnika przy ul. Dworskiej w Paniówkach”

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

 

Okres gwarancji

 

1.

 

PUH „DOMAX” Arkadiusz Mika                                                  
42-283 Boronów, ul. Grabińska 8

 

 

 

639 292,12 zł

 

do 2 miesięcy
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

8 lat

 

2.

 

EUROTECH sp. z o.o.
41-800 Zabrze, ul. Hagera 41

 

 

665 160,83 zł

 

do 2 miesięcy
od daty zawarcia umowy

 

do 30 dni

 

8 lat

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:  345 000,00 zł

 

Komisja w składzie:

1.     Danuta      KOZIK                                  

2.     Izabela      GROBORZ                                    

3.     Sebastian  PAWLAS                             

4.     Tomasz     KANIA                                  

5.     Józef          DŁUGAJ

6.     Marta         BRUNIANY

 

Pobierz plik:PDFinformacja z otwarcia ofert Chodnik ul. Dworska.pdf (16,95KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera