Informacja na temat projektu "Słoneczna Gmina"

Informacja na temat projektu "Słoneczna Gmina"

W ustalonym terminie, tj. od 6 sierpnia do 26 sierpnia 2016 r., wpłynęło do Urzędu 205 ankiet mieszkańców Gminy zainteresowanych, budową instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.1, poddziałanie 4.1.1 Odnawialne Źródła Energii – ZIT. Po zakończeniu wizji lokalnych firma przedstawiła wstępną listę 83 osób, które objęte będą wnioskiem  o dofinansowanie. Wniosek aplikacyjny Gmina planuje złożyć w kwietniu 2017 r., zgodnie z ogłoszonym terminem konkursu. Część osób nie zakwalifikowała się z powodu zbyt niskiego zużycia energii elektrycznej (poniżej 3000 kWh/rok).

W najbliższych dniach pocztą elektroniczną przesłane zostaną umowy przedwstępne wraz z załącznikami. Po zapoznaniu się z ich treścią, należy stawić się w tut. Urzędzie (pok. nr 115, budynek B) z podpisanymi dwoma egzemplarzami umowy oraz odpowiednimi załącznikami , w terminie do 18 kwietnia 2017 r. Wtedy też zostanie podana lista uczestników programu „Słoneczna Gmina”. Umowy ostateczne podpisywane będą dopiero po otrzymaniu decyzji o przyznaniu dofinansowania.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera