Obwieszczenie: „Budowa gazociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 479/12 przy ul. Stachury w Gierałtowicach”

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice

 

podaje do wiadomości,  że w dniu 08.03.2017 r. wydana została Decyzja
nr 03/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa gazociągu wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego na działce nr 479/12 przy

ul. Stachury w Gierałtowicach”

 

- działki nr: 479/12, 478/12.

 

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 

Budowa gazociągu, ul. Stachury G-ce.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera