Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dn

Wójt Gminy Gierałtowice


ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 
1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.


Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:    

od 23 lutego 2017 r. do 9 marca 2017 r.

Forma zgłaszania opinii: pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.


Załączniki:

1.    Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. PDFProjekt_uchwały.pdf (220,04KB)

2.    Formularz zgłaszania opinii. DOCFormularz opinii.doc (39,00KB)

 

Gierałtowice, dnia 23.02.2017 r.
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera