Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody. Zmiany dla osób fizycznych.

Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody !! Zmiany dla osób fizycznych !!

W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.). Jedna z kluczowych zmian jaka wynika z nowelizacji ustawy jest brak obowiązku uzyskania zezwolenia wójta na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kolejną zmianą jaką wprowadziła nowelizacja ustawy jest brak konieczności uzyskania zezwolenia wójta na usunięcie drzew lub krzewów, usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego.

Zgodnie z nowymi przepisami nadal istnieje konieczność uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tzn. gdy na swej działce właściciel planuje budowę budynku usługowego, warsztatu, itp.  

Dodatkowe informacje na temat zmian wynikających z nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera