Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie
przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

 

od 12 stycznia 2017 r. do 26 stycznia 2017 r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Edukacji  i Zdrowia.

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Witolda Budryka w Chudowie poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych - PDFProjekt.pdf (3,70MB)
     
  2. Formularz zgłaszania opinii - DOCFormularz.doc (38,50KB)

 

Gierałtowice, dnia 12.01.2017 r.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera