Nowy regulamin przyznawania dotacji do wymiany kotła centralnego ogrzewania.

NOWY REGULAMIN PRZYZNANIA DOTACJI DO WYMIANY KOTŁA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Wójt Gminy Gierałtowice informuje, iż od 30.12.2016 r. obowiązuje nowy regulamin udzielenia z budżetu gminy Gierałtowice dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice, przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/183/16 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 13 grudnia 2016 r.

W trosce o dalszą poprawę stanu jakości powietrza w gminie, niniejszą uchwałą wprowadzono możliwość przyznania dotacji do wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na źródło niewęglowe, tj. kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy, wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z Regulaminem dotacja na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza polegających na wymianie źródeł ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Gierałtowice może być więc przyznana:

 1. po wymianie starego nieekologicznego źródła ciepła na nowe ekologiczne źródło ciepła, takie jak:
 • ogrzewanie gazem,
 • ogrzewane olejem opałowym,
 • ogrzewanie energią elektryczną,
 • ogrzewanie niskoemisyjnymi kotłami c.o. z podajnikiem na paliwo stałe (ekogroszek, biomasa), z jednym paleniskiem, o sprawności cieplnej ≥ 80%, spełniającymi kryteria emisyjne co najmniej 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze. Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”, ogrzewanie z zastosowaniem odnawialnego źródła energii,
 1. po wymianie niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii.

Ogólna kwota dotacji wynosi:

 1. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na: kocioł opalany olejem opałowym, gazem, niskoemisyjny kocioł c.o.z podajnikiem na paliwo stałe niewęglowe (biomasa) oraz ogrzewanie elektryczne lub z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 500,00 zł;
 2. w przypadku wymiany starego nieekologicznego źródła ciepła na niskoemisyjny kocioł c.o.
  z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), z jednym paleniskiem, – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł;
 3. w przypadku wymiany niskoemisyjnego kotła c.o. z podajnikiem na paliwo stałe węglowe (ekogroszek), na niewęglowe źródło ciepła (kocioł na biomasę, gaz, olej opałowy), wykonanie ogrzewania elektrycznego lub z zastosowaniem odnawialnego źródła energii – do 50 % kosztów zakupu urządzenia grzewczego, jednak nie więcej niż 2 000,00 zł.

Regulamin przyznawania dotacji znajdziecie Państwo tutaj. Informacji udzielają również pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Gierałtowice tel. 32 30-11-392, 32 30-11-391.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera