Regionalne Ćwiczenie Obronne 2016 - Anakonda 16

Obecna sytuacja geopolityczna stwarza potrzebę weryfikacji zdolności Państwa do zapewnienia bezpieczeństwa jej obywatelom. Obecność Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na terytorium Polski jest jednym z elementów działań na rzecz bezpieczeństwa w naszym regionie. Nieodłącznym działaniem w takiej sytuacji, zarówno w ramach ćwiczeń jak i innych rodzajów misji sojuszniczych, jest udzielanie tym siłom wsparcia ze strony państwa-gospodarza (HNS). Bardzo istotnym jest w tych działaniach zaangażowanie pozamilitarnych elementów systemu obronnego państwa.

Dla sprawdzenia gotowości administracji państwowej do podjęcia takich działań zaplanowano, zgodnie z wydanymi w 2014 roku Wytycznymi Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2015 – 2020, przeprowadzenie w  w terminie 7 – 17 czerwca br Regionalnego Ćwiczenia Obronnego 2016 (RĆO 2016).

Ćwiczenia tego rodzaju przeprowadzane cykliczne od 2010 roku, są jedną z form szkolenia umożliwiających przygotowanie elementów systemu obronnego państwa do działania podczas podwyższania gotowości obronnej i w czasie wojny. Obejmują one zasięgiem do kilku województw oraz wybrane działy administracji rządowej, dobieranych w zależności od potrzeb i planowanej tematyki, w zakresie umożliwiającym pełną realizację przyjętych celów ćwiczenia.

W scenariuszu tegorocznego ćwiczenia regionalnego, poza zagadnieniami związanymi z typowym działaniem administracji rządowej i samorządowej podejmowanymi w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, przewidziano m.in. kwestie dotyczące cyberbezpieczeństwa oraz reagowanie na zagrożenia hybrydowe w sytuacji agresji podprogowej.

Podobnie jak w poprzednich latach, również tegoroczne ćwiczenie regionalne zostało zsynchronizowane z prowadzonym w tym samym czasie, w wymiarze sojuszniczym, ćwiczeniem z wojskami pk. ANAKONDA-16. Ma to zapewnić jak największy stopień realizmu w zakresie określania wzajemnych potrzeb i ograniczeń administracją publiczną a siłami zbrojnymi wynikających z wymogów prowadzonej operacji.

W związku z tym poza wytypowanymi do uczestnictwa w ćwiczeniu województwami (lubuskie, dolnośląskie, opolskie, śląskie, małopolskie i podkarpackie) przewidziano również udział takich działów administracji rządowej jak: informatyzacja, łączność, administracja publiczna, sprawiedliwość, gospodarka, transport, zdrowie i sprawy wewnętrzne oraz zaproszono Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Kierownictwo RĆO 2016

 

Źródło- http://hns.polska.wp.mil.pl/pl/33.html

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera