Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za IV kwartał 2015 roku

Załącznik

  do Zarządzenia Nr 0050.49.2016

                                                                                              Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                              z dnia 8 marca 2016r.

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za IV kwartał 2015 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%) 

 

1

2

3

4

A. Dochody

45.123.763,75

45.170.288,26

100,10

A1. Dochody bieżące

43.725.367,75

44.172.102,56

101,02

A2. Dochody majątkowe

1.398.396,00

998.185,70

71,38

B. Wydatki

49.156.693,75

45.782.623,84

93,14

B1. Wydatki bieżące

41.197.238,75

38.052.374,30

92,37

B2. Wydatki majątkowe

7.959.455,00

7.730.249,54

97,12

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

  -4.032.930,00

-612.335,58

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za IV kwartał 2015 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

 

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za IV kwartał2015pokorekcie.pdf (192,99KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera