Zgłoszenia do Bene Meritus nagroda przyznawana przez Radę Powiatu Gliwickiego.

Szanowni Panstwo do końca lutego br. w Biurze Podawczym Starostwa Powiatowego w Gliwicach można składać wnioski o przyznanie nagrody „Bene Meritus” dla zasłużonych dla Powiatu Gliwickiego.


Z wnioskiem o przyznanie nagrody mogą występować w szczególności: grupa co najmniej 30 mieszkańców, organizacje społeczne i stowarzyszenia, organy jednostek samorządu terytorialnego, jednostki pomocnicze gmin, jednostki organizacyjne gmin i powiatu.


Nagrodę ustanowiła Rada Powiatu Gliwickiego dla wyróżnienia cnót obywatelskich, wybitnych osiągnięć, aktywności społecznej, charytatywnej, gospodarczej, kulturalnej, naukowej, artystycznej, sportowej i innej mającej wpływ na podniesienie poziomu życia mieszkańców powiatu, a także w uznaniu zasług na rzecz Powiatu Gliwickiego. Nagroda „Bene Meritus” przyznawana jest w kategoriach indywidualnej i zbiorowej.


Szczegółowe informacje – regulamin i wniosek dostępne są na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl w zakładce NAGRODA BENE MERITUS. Tam też zamieszczony jest spis nagrodzonych dotąd laureatów nagrody oraz ich prezentacja.


Zapraszamy do udziału w zgłaszaniu swych kandydatów do tej jedynej w swym rodzaju nagrody Powiatu Gliwickiego!
  Źródło informacji www.powiatgliwicki.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera