XIV edycja Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

logobezpiecznegosp.png

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Gliwicach zachęca wszystkich rolników do udziału w XIV edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi instytucjami.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie gospodarstwa rolnego w Placówce Terenowej  KRUS w Gliwicach w terminie do 31 marca 2016 r. Formularze zgłoszeniowe i szczegółowe informacje o warunkach udziału w Konkursie dostępne są w Placówce Terenowej KRUS w Gliwicach (tel. 32 302 90 12),  a także na stronie internetowej KRUS

(www.krus.gov.pl).

 

Komisje Konkursowe w zgłoszonych gospodarstwach będą oceniać elementy wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo pracy, między innymi:

  • ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy
  • stan budynków inwentarskich i gospodarczych, w tym schodów i używanych drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych,
  • wyposażenie maszyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w osłony ruchomych części, podpory i inne zabezpieczenia przed wypadkami,
  • stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie,
  • warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
  • stosowanie, stan i jakość środków ochrony osobistej,
  • rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym,
  • estetykę gospodarstw.

 

Przystąpienie do Konkursu to szansa i okazja do poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy we własnym gospodarstwie rolnym, to sprawdzian efektów swojej pracy i wprowadzonych innowacji czy ulepszeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pracy.

Zdobyta przy okazji uczestnictwa w Konkursie nagroda to dodatkowa motywacja i promocja dla laureata i regionu, z którego się wywodzi. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera