Wójt Gminy Gierałtowice ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok”

Wójt Gminy Gierałtowice

 

ogłasza konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany „Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi  na 2016 rok”

 

Uprawnionymi do udziału w  konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową  na terenie gminy Gierałtowice.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:           

29 grudzień  2015r. – 13 styczeń 2016r.

 

Forma zgłaszania opinii:   pisemna - na załączonym formularzu zgłaszania opinii.

 

Komórka organizacyjna Urzędu Gminy Gierałtowice odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

 

 

Załącznik:

 

  1. Projekt uchwały Rady Gminy Gierałtowice w sprawie zmiany Programu współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok - DOCProgram_wspolpracyPozarz2016-zmiana.doc (38,00KB)
  2. Program współpracy Gminy Gierałtowice z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. - DOCProgram współpracy na 2016r..doc (62,00KB)
  3. Formularz zgłaszania opinii. - DOCFormularz zgłaszania opinii - konsultacje.doc (20,50KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera