Informacja dotycząca umieszczania reklam na drogach wojewódzkich.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o zakazie umieszczania tablic i urządzeń reklamowych w pasie drogowym dróg wojewódzkich  i zarazem  wzywa do usunięcia wszystkich  reklam umieszczonych bez stosownych zezwoleń, które  znajdują się w pasach drogowych dróg wojewódzkich przebiegających przez gminę Gierałtowice.

Droga Wojewódzka nr 921 na terenie Gminy Gierałtowice ma swój przebieg w ciągu ulic: ks. Roboty, Korfantego, Gierałtowicka, Makoszowska.

Na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl w zakładce zezwolenia i drugi – można znaleźć wszelkie informacje dla osób zainteresowanych umieszczeniem reklam na terenie, którym zarządza Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U.  2015r  poz. 199 z późniejszymi zmianami) definiuje pojęcia:

  • tablica reklamowa” przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
  • urządzenie reklamowe” przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 460) definiuje pojęcie:

 

Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod  jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu,  a także urządzenia związane z potrzebami zarządzenia drogą.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera