Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice za III kwartał 2015 roku

                                  

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.188.2015

                                                                                  Wójta Gminy Gierałtowice

                                                                                  z dnia 29 października 2015r.

 

 

 

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Gierałtowice

za III kwartał 2015 roku

 

 

 

Wyszczególnienie

 

 

Plan (po zmianach)

 

Wykonanie

 

Realizacja planu (%)  

 

1

2

3

4

A. Dochody

45.840.078,87

34.394.704,69

75,03

A1. Dochody bieżące

43.393.635,87

33.615.634,35

77,47

A2. Dochody majątkowe

2.446.443,00

779.070,34

31,85

B. Wydatki

49.911.421,87

33.064.742,78

66,25

B1. Wydatki bieżące

40.913.284,87

27.434.245,56

67,05

B2. Wydatki majątkowe

8.998.137,00

5.630.497,22

62,57

C. Nadwyżka / Deficyt (A-B)

- 4.071.343,00

1.329.961,91

x

 

 

 

 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

za III kwartał 2015 roku

 

 

Wyszczególnienie

Kwota

x

x

 

 

PDFinformacja o wykonaniu budżetu za III kwartał2015.pdf (185,22KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera