Obwieszczenie dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji: „Budowa pompowni ścieków PP 18 przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach”

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm./, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./

 

Wójt Gminy Gierałtowice

podaje do wiadomości,  że w dniu 20.08.2015r. wydana została Decyzja Nr 17/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą:

 

„Budowa pompowni ścieków PP 18 przy ul. Gierałtowickiej w Przyszowicach”

 

na działkach nr: 1096/161, 1307/170, 1956/157, 735/200.

 

Z TREŚCIĄ DECYZJI, O KTÓREJ MOWA POWYŻEJ, A TAKŻE DOKUMENTACJĄ SPRAWY, MOŻNA ZAPOZNAĆ SIĘ W REFERACIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URZĘDU GMINY GIERAŁTOWICE - POKÓJ 109, W GODZINACH PRACY URZĘDU.

Pobierz plik:PDF0555_0001.pdf (70,71KB)

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera