Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od miesiąca listopada 2015 r.

Komunikat w sprawie weryfikacji kwot kryteriów dochodowych i wysokości świadczeń rodzinnych od miesiąca listopada 2015 r.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 07 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U z 2015r. poz. 1238)

 

Kwoty kryteriów dochodowych będą wynosić:

1. Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r.

- 674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest dziecko niepełnosprawne.

 

Kwoty zasiłku rodzinnego będą wynosić:

- 89,00 zł na dziecko do 5 lat,

- 118,00 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,

- 129,00 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

 

Od pierwszego listopada 2015 r. wzrośnie także wysokość następujących dodatków do zasiłku rodzinnego:

1) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka w wysokości 185,00 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,

2) dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

3) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi:

a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

4) wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

 

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość:

a) jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1.000,00 zł,

b) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00 zł,

c) dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00 zł,

d) dodatku do zasiłku rodzinnego z tyt. urodzenia dziecka -1.000,00 zł

e) zasiłek pielęgnacyjny – 153,00 zł,

f) specjalny zasiłek opiekuńczy – 520,00 zł,

g) zasiłek dla opiekuna – 520,00 zł,

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera