Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Gierałtowice na 25 sierpnia 2015 r.

Zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Gminy Gierałtowice.

 

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami).

z w o ł u j ę

SESJĘ RADY GMINY GIERAŁTOWICE Nr XII/15

na dzień 25 sierpnia 2015 r.

Miejsce obrad: sala konferencyjna Urzędu Gminy Gierałtowice przy ul. Ks. Roboty 48.

Godzina rozpoczęcia sesji: 1600

 

 

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera