Posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 r

Informuję, że posiedzenie Komisji Budżetu i Planowania Rady Gminy Gierałtowice odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2015 r. o godzinie 1700 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Gierałtowice, ul. Ks. Roboty 48.

 

Porządek posiedzenia będzie następujący:

1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności.

2.Przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z posiedzenia z dnia 27.07.2015 r.

3.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/27/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gierałtowice (Druk 57/2015).

4.Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/28/14 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu Gminy Gierałtowice na 2015 rok (Druk 58/2015).

5.Zaopiniowanie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie udziałów, w formie wkładu pieniężnego, do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Przyszowicach (Druk 59/2015).

6.Sprawy bieżące dla Komisji Budżetu i Planowania.

 

 

 

Przewodniczący Komisji

Paweł Szary

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera