Informacje dla Rolników.


                                                                                            Uwaga Rolnicy!
0d 01.08 do 31.08 - można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez rolników posiadających na terenie Gminy Gierałtowice grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, na podstawie faktur stanowiących dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 01.02.2015r. do 31.07.2015r.
Wnioski należy składać w pokoju 104 Urzędu Gminy tj. w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych.
Wnioski należy składać na drukach wynikających z rozporządzenia Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 28.06.2013r. (Dz.U.789),
które można odebrać w Urzędzie Gminy pok.104 lub pobrać ze strony internetowej:
 http://bip.gieraltowice.pl/2918/1577/zwrot-podatku-akcyzowego-zawartego-w-cenie-oleju-napedowego-wykorzystywanego-do-produkcji-rolnej.html
gdzie można znaleźć również szczegółowe informacje na ten temat.

ponadto;
Przypominamy, że rolnicy, którzy chcą w 2016 roku odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinni od 01.08. gromadzić faktury VAT dokumentujące jego zakup, aby w lutym następnego roku móc złożyć do Wójta Gminy  wniosek o ich zwrot.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy:
×

Zapisz się do newslettera